Περιγραφή | Λειτουργικότητα | Clarus-Auto | Υπηρεσίες | Επικοινωνία
   
 
Ενδεικτικά Έργα
Clarus
 
Η ολοκληρωμένη πλατφόρμα Clarus προσφέρεται για την υλοποίηση εφαρμογών διαχείρισης περιεχομένου, οι οποίες διαθέτουν όλες τις δυνατές λειτουργίες τόσο για απλούς ιστοχώρους (websites) όσο και για πολύπλοκες δικτυακές πύλες (portals). Οι υποδομές που αναπτύσσονται μέσω του Clarus καλύπτουν τις πλέον απαιτητικές λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ολοκληρωμένο Σύστημα
Ευελιξία
Αξιοπιστία και Ασφάλεια
Φιλικότητα
e-Marketing & SEO
Το Clarus διαθέτει πλήρεις δυνατότητες και υποστηρίζει συμπληρωματικές λειτουργίες ώστε να προσφέρεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα προώθησης, ενημέρωσης και επικοινωνίας. Δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση πληροφοριών αλλά προσφέρει ολοκληρωμένη διαχείριση, μέσω του ίδιου περιβάλλοντος για το συνόλο των ενεργειών που σχετίζονται με τη λειτουργία.
 

Επιπρόσθετα modules
Εργαλεία Επικοινωνίας & Αλληλεπίδρασης
Δομή & Εύρεση
Διαχείριση μηχανών αναζήτητησης
Γενικές Δυνατότητες
Clarus Auto
 
 
Περιγραφή | Λειτουργικότητα | Clarus-Auto | Υπηρεσίες | Επικοινωνία
 
  2009-2016 Protean Technologies