Περιγραφή | Λειτουργικότητα | Clarus-Auto | Υπηρεσίες | Επικοινωνία
   
 
Γενικά
Πολυγλωσσικότητα
Πολλαπλοί Διαχειριστές (RBAC)
Αρχική  -> Γενικές Δυνατότητες  -> Γενικά

Γενικά

Η πλατφόρμα Clarus συνιστά ένα πλήρες και ολοκληρωμένο σύστημα για εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου και διαχείρισης περιεχομένου. Συνεπώς εκτός από τις συμπληρωματικές εφαρμογές και εργαλεία που διαθέτει ανά θεματικό πεδίο, έχει γενικές δυνατότητες που συμπληρώνουν κάθε ειδική προδιαγραφή.

Κατ’ αρχήν η πλατφόρμα είναι πλήρως πολυγλωσσική. Δεν υπάρχουν περιορισμοί ούτε στο πλήθος των γλωσσών ούτε στο είδος αυτών (π.χ., υπάρχουν εφαρμογές του Clarus σε ιαπωνικά και κινέζικα). Η Πολυγλωσσικότητα είναι πλήρως διαχειρίσιμη σε όλα τα επίπεδα χαρακτηριστικών. Επίσης, υποστηρίζονται και πολλαπλά νομίσματα. Η δυνατότητα αυτή είναι χρήσιμη όταν το website απευθύνεται σε πολυεθνικές αγορές.

Ορισμένες φορές, ειδικά σε σύνθετες εφαρμογές, είναι επιθυμητή η ύπαρξη συστήματος απόδοσης δικαιωμάτων για Πολλαπλούς Διαχειριστές. Η δυνατότητα αυτή υποστηρίζεται πλήρως και οι ρόλοι καθορίζονται με λεπτομέρεια μέσω συστήματος RBAC. 
 
Περιγραφή | Λειτουργικότητα | Clarus-Auto | Υπηρεσίες | Επικοινωνία
 
  2009-2016 Protean Technologies