Περιγραφή | Λειτουργικότητα | Clarus-Auto | Υπηρεσίες | Επικοινωνία
   
 
Γενικά
Διαχείριση Μεταδεδομένων
Διαχείριση Google Adwords & Analytics
Αρχική  -> Διαχείριση Μηχανών Αναζήτησης  -> Γενικά

Γενικά

Ένας χρήστης internet μπορεί να επισκεφθεί ένα website είτε απ’ ευθείας είτε μέσω συνδέσμου (link) που υπάρχει σε άλλο website είτε μέσω μηχανής αναζήτησης (search engine). Συνεπώς η σημασία των μηχανών αναζήτησης είναι πολύ μεγάλη καθώς είναι ο κύριος τρόπος για να οδηγηθεί ένας νέος επισκέπτης στο website.

Στη μηχανή αναζήτησης, ο χρήστης θα έχει εισάγει κάποιες λέξεις – κλειδιά, που είναι ενδεικτικές του περιεχομένου προς εύρεση. Συνεπώς, ο σκοπός είναι ο συσχετισμός αυτών των πιθανών λέξεων με την αντίστοιχη σελίδα του website. Αυτό επιτυγχάνεται από το Clarus με χρήση κατάλληλου εργαλείου για Διαχείριση Μεταδεδομένων (Metadata Management), όπου ως μεταδεδομένα καθορίζονται με αυτοματοποιημένο τρόπο τα κύρια χαρακτηριστικά της σελίδας. Τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται είναι σημαντικά καθώς βελτιώνεται η σειρά κατάταξης του website στις λίστες των search engines.

Επίσης, το Clarus έχει τη δυνατότητα εκμετάλλευσης δυνατοτήτων που παρέχονται από τη σημαντικότερη μηχανή αναζήτησης μέσω του εργαλείου για Διαχείριση Google Adwords & Analytics. Συνεπώς, υπάρχει δυνατότητα για καλύτερο συντονισμό διαφημιστικών ενεργειών μέσω google adwords campaigns και άμεση στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων. 
 
Περιγραφή | Λειτουργικότητα | Clarus-Auto | Υπηρεσίες | Επικοινωνία
 
  2009-2016 Protean Technologies