Περιγραφή | Λειτουργικότητα | Clarus-Auto | Υπηρεσίες | Επικοινωνία
   
 
Γενικά
Βελτιστοποίηση Αναζήτησης
Βελτιστοποίηση Κατηγοριοποίησης
Αρχική  -> Δομή και Εύρεση  -> Γενικά

Γενικά

Οι ιστοσελίδες καταχωρούνται μέσω του συστήματος διαχείρισης ταξινομημένες σε κατηγορίες και υποκατηγορίες δενδρικής δομής. Η παρουσίασή τους με αυτό τον τρόπο είναι τυπική και ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα εύρεσης της πληροφορίας που αναζητεί πλοηγούμενος στις σχετικές θεματικές κατηγορίες.

Όμως, δεν είναι βέβαιο ότι είναι σε όλες τις περιπτώσεις προφανής και ευέλικτη η εύρεση της πληροφορίας μέσω αυτής της πλοήγησης. Η ταξινόμηση σε δενδρική δομή είναι υποχρεωτική αλλά είναι σκόπιμο να υπάρχει υποστήριξη και από άλλα εργαλεία ώστε ο επισκέπτης να οδηγείται ευκολότερα και συντομότερα σε αυτό που αναζητά.

Εκτός της πλοήγησης μέσω κατηγοριών, ο συνηθέστερος τρόπος εύρεσης πληροφορίας είναι μέσω της αναζήτησης. Το Clarus προσφέρει στη Βασική Λειτουργικότητα όλες τις επιλογές για απλή ή σύνθετη αναζήτηση. Μέσω, όμως, του εργαλείου για Βελτιστοποίηση Αναζήτησης, τα αποτελέσματα βελτιώνονται με έξυπνο τρόπο καθώς υποστηρίζεται προσαρμογή στα δεδομένα του website.

Εμπειρικά έχει αποδειχθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις η δόμηση των κατηγοριών δεν είναι πάντοτε απόλυτα κατανοητή από τον επισκέπτη ενός web site. Το εργαλείο για Βελτιστοποίηση Αναζήτησης βασίζεται σε λέξεις – κλειδιά (tag clouds), τα οποία ορίζουν οι ίδιοι οι χρήστες. Συνεπώς, η εφαρμογή εκμεταλλεύεται την αντίληψή τους ώστε να παρέχει εναλλακτικό τρόπο αναζήτησης. 
 
Περιγραφή | Λειτουργικότητα | Clarus-Auto | Υπηρεσίες | Επικοινωνία
 
  2009-2016 Protean Technologies