Περιγραφή | Λειτουργικότητα | Clarus-Auto | Υπηρεσίες | Επικοινωνία
   
 
Γενικά
Διαχείριση Περιεχομένου
Διαχείριση Άρθρων
Διαχείριση Αρχείων
Διαχείριση Banners
Αρχική  -> Διαχείριση Περιεχομένου  -> Γενικά

Γενικά

Ο συνηθέστερος τρόπος παρουσίασης περιεχομένου είναι μέσω στατικών σελίδων. Το Clarus διαθέτει σχετική εφαρμογή για Διαχείριση Σελίδων Περιεχομένου (Static Pages Management). Μέσω αυτής δημιουργούνται και συντηρούνται ιστοσελίδες με περιεχόμενο απλό ή σύνθετο κείμενο, εικόνες, γραφικά και video. Ο στόχος είναι να υποστηρίζονται σελίδες γενικού περιεχομένου ή ότι άλλο, ειδικότερα, απαιτείται. Το σύνολο του περιεχομένου ενημερώνεται μέσω φιλικού περιβάλλοντος.

Εκτός από τις στατικές σελίδες, συχνά, υπάρχει η ανάγκη ανάπτυξης σελίδων περιεχομένου, οι οποίες να διαθέτουν χαρακτηριστικά που να τις διαχειρίζονται και ταξινομούν. Το Clarus, για το σκοπό αυτό, διαθέτει εφαρμογή για Διαχείριση Άρθρων (Articles Management). Τη δομή άρθρων έχουν, π.χ., τα νέα (για οποιοδήποτε θέμα) και χαρακτηριστικό τους είναι, π.χ., η ημερομηνία δημοσίευσης. Μέσω των ιδιοτήτων τους τα άρθρα τοποθετούνται αυτόματα σε προκαθορισμένες θέσεις, μετακινούνται, διαγράφονται, κ.λπ..

Πέραν του περιεχομένου που δημιουργείται μέσω του διαχειριστικού συστήματος της πλατφόρμας, το Clarus υποστηρίζει και Διαχείριση Αρχείων (Files Management). Τα αρχεία είναι υλικό ποικίλης μορφής (π.χ. αρχεία PDF ή DOC, εικόνες, ήχοι, video, κ.λπ.), τα οποία είναι επιθυμητό να προβληθούν στο δικτυακό τόπο του website ώστε ο επισκέπτης να έχει τη δυνατότητα να τα ανοίξει ή και να τα ανακτήσει στον υπολογιστή του.

Σε κάθε δικτυακό τόπο υπάρχει η ανάγκη προβολής ειδικών θεμάτων, με έντονο τρόπο ώστε να προσελκύεται το ενδιαφέρον του επισκέπτη. Συνήθως αυτό γίνεται με την τοποθέτηση banners. Το Clarus διαθέτει εφαρμογή για Διαχείριση Banners (Banner Management), η οποία διαθέτει και δυνατότητες στατιστικής επεξεργασίας ώστε να παρέχει δεδομένα προς αξιολόγηση ή για εμπορική και διαφημιστική χρήση. 
 
Περιγραφή | Λειτουργικότητα | Clarus-Auto | Υπηρεσίες | Επικοινωνία
 
  2009-2016 Protean Technologies