Περιγραφή | Λειτουργικότητα | Clarus-Auto | Υπηρεσίες | Επικοινωνία
   
 
Γενικά
Λίστες Αλληλογραφίας
Χώροι Συζήτησης
Δημοσκοπήσεις
Ερωτηματολόγια
Αρχική  -> Εργαλεία Επικοινωνίας & Αλληλεπίδρασης  -> Γενικά

Γενικά

Η επικοινωνία με τους επισκέπτες και χρήστες του ιστοχώρου (website) αποτελεί βασική απαίτηση για κάθε περίπτωση. Η διαρκής παρότρυνση του χρήστη για επίσκεψη στο website είναι πάντοτε επιθυμητή υπό την προϋπόθεση, προφανώς, να μην υπάρχει ενόχληση ώστε να μη δημιουργούνται αρνητικά αποτελέσματα. Επίσης, είναι χρήσιμο να υπάρχουν εργαλεία αλληλεπίδρασης ώστε και ο επισκέπτης να έχει ενεργή συμμετοχή και επικοινωνία αλλά και να συγκεντρώνονται δεδομένα, τα οποία έπειτα από ανάλυση να μπορούν να αξιοποιηθούν προς την κατεύθυνση βελτιώσεων. Η πλατφόρμα Clarus διαθέτει σχετικές εφαρμογές που δίνουν πολλαπλές δυνατότητες για επικοινωνία με τον εγγεγραμμένο χρήστη και αλληλεπίδραση με τον επισκέπτη.

Ο πλέον κλασικός τρόπος ενημέρωσης των χρηστών είναι μέσω newsletter, το οποίο αποστέλλεται περιοδικά από το website στους ενδιαφερόμενους. Το Clarusπαρέχει εφαρμογή για Λίστες Αλληλογραφίας (Mailing Lists), όπου ο εγγεγραμμένος χρήστης (χρήστης) ή ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα εγγραφής σε αυτήν αλλά και διαγραφής, εάν αυτό επιθυμεί. Η εφαρμογή υποστηρίζει δημιουργία πολλαπλών λιστών ώστε να δημιουργούνται θεματικές ενότητες ώστε η επικοινωνία να είναι στοχευμένη και όχι γενική. Τέλος, παρέχεται αναβαθμισμένο εργαλεία για διαχείριση της διαδικασίας αποστολής newsletters.

Συχνά οι επισκέπτες ενός website έχουν κοινά ενδιαφέροντα, τα οποία, συνήθως, σχετίζονται με το περιεχόμενο αυτού. Η ενθάρρυνση δημιουργίας κοινότητας (community) χρηστών υποστηρίζεται μέσω της δημιουργίας Χώρων Συζήτησης (Forum). Η επικοινωνία στο forum γίνεται μεταξύ των χρηστών αλλά και με το διαχειριστή του website. Το forum, επίσης, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης προς κατόχους προϊόντων.

Τυπικό εργαλείο αλληλεπίδρασης είναι οι Δημοσκοπήσεις (Polls), όπου οι επισκέπτες διατυπώνουν με άμεσο τρόπο την άποψή τους για όποιο ζήτημα έχει τεθεί. Τα αποτελέσματα αναλύονται στατιστικά και προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα.

Περισσότερο σύνθετη διαδικασία είναι η συμμετοχή των επισκεπτών σε Ερωτηματολόγια (Quizzes). Το Clarusυποστηρίζει δημιουργία και διαχείριση αυτών σε απλή ή σύνθετη μορφή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λόγους marketing ή για την εκτενέστερη διατύπωση απόψεων. 
 
Περιγραφή | Λειτουργικότητα | Clarus-Auto | Υπηρεσίες | Επικοινωνία
 
  2009-2016 Protean Technologies