Περιγραφή | Λειτουργικότητα | Clarus-Auto | Υπηρεσίες | Επικοινωνία
   
 
Γενική Περιγραφή
Βασικά Χαρακτηριστικά
Τεχνολογίες
Αρχική  -> Περιγραφή  -> Τεχνολογίες

Τεχνολογίες

Το Clarus βασίζεται σε αρχιτεκτονική 3 επιπέδων (3-tier architecture). Η αρχιτεκτονική αυτή προσφέρει τη δυνατότητα για διαχωρισμό των διαφόρων επιπέδων μεταξύ τους με συνέπεια:

  • αυξημένη ταχύτητα λειτουργίας,
  • μεγαλύτερη επεκτασιμότητα και
  • άριστη λειτουργία σε συνθήκες αυξημένου φόρτου.


Η πλατφόρμα βασίζεται στην τεχνολογία .Net της Microsoft και είναι πλήρως συμβατή με όλες τις εκδόσεις της από τη v2 και έπειτα. Αυτό εγγυάται την αντοχή της επένδυσης στο χρόνο καθώς και την μέγιστη αποδοτικότητά της. Χαρακτηριστικά αναφέρονται τα ακόλουθα:

  • Αυξημένη κλιμάκωση
  • Μεγαλύτερη ταχύτητα λειτουργίας
  • Ευκολότερη ανάπτυξη υποσυστημάτων
  • Διασύνδεση με ετερογενή υποσυστήματα

Ως βάση δεδομένων χρησιμοποιείται ο Microsoft SQL Server 2005 τόσο στη Standard έκδοση όσο και στην έκδοση Express, η οποία προσφέρεται χωρίς κόστος. 
 
Περιγραφή | Λειτουργικότητα | Clarus-Auto | Υπηρεσίες | Επικοινωνία
 
  2009-2016 Protean Technologies