Περιγραφή | Λειτουργικότητα | Clarus-Auto | Υπηρεσίες | Επικοινωνία
   
 
Γενική Περιγραφή
Βασικά Χαρακτηριστικά
Τεχνολογίες
Αρχική  -> Περιγραφή  -> Βασικά Χαρακτηριστικά

Βασικά Χαρακτηριστικά

  • Ολοκληρωμένη Διαχείριση - Το Clarus διαθέτει πλήρεις δυνατότητες και υποστηρίζει συμπληρωματικές λειτουργίες ώστε να προσφέρεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα προώθησης, ενημέρωσης και επικοινωνίας. Δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση πληροφοριών αλλά προσφέρει ολοκληρωμένη διαχείριση, μέσω του ίδιου περιβάλλοντος για το συνόλο των ενεργειών που σχετίζονται με τη λειτουργία.
  • Ευελιξία - Η πλατφόρμα Clarus είναι πλήρως δομημένη. Εκτός της βασικής λειτουργικότητας, η οποία είναι απαραίτητη για κάθε απλή εφαρμογή, είναι διαθέσιμα modules, τα οποία αναβαθμίζουν τις δυνατότητες του website. Οι προσθήκες μπορούν να γίνουν οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να επηρεάζεται η ορθή λειτουργία. Το όλο σύστημα είναι παραμετροποιήσιμο ώστε να προσαρμόζεται σε όποια ειδική απαίτηση υπάρχει.
  • Αξιοπιστία και Ασφάλεια - Η πλατφόρμα έχει αναπτυχθεί βάσει των πλέον αναβαθμισμένων τεχνολογιών και λειτουργεί μέσω προηγμένης αρχιτεκτονικής ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η απόδοση, η ευστάθεια και η ασφάλεια των εφαρμογών. Η πολυετής και δοκιμασμένη λειτουργία του συστήματος συνιστά εγγύηση για την αξιοπιστία του.
  • Φιλικότητα - Η διαχείριση ενός website δεν πρέπει να απαιτεί την ύπαρξη ειδικών γνώσεων. Το Clarus διαθέτει πλήρες και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης το οποίο έχει σχεδιασθεί ώστε να είναι φιλικό προς το χρήστη. Είναι προσβάσιμο μέσω web, από οποιοδήποτε σημείο και δεν απαιτεί εγκατάσταση λογισμικού. Για τις κύριες ενέργειες αποστέλλονται, αυτοματοποιημένα, μηνύματα e-mail και υποστηρίζεται ιστορικότητα για διόρθωση σφαλμάτων.
  • e-Marketing & SEO - Ένα σύγχρονο website δεν πρέπει να περιορίζεται σε βασικές λειτουργίες αλλά να υποστηρίζεται από καινοτόμα εργαλεία marketing ώστε να προσφέρονται συγκριτικά πλεονεκτήματα. Το Clarus διαθέτει δυνατότητες για διαχείριση διαφημιστικών ενεργειών και δίνει, επίσης, ιδιαίτερη έμφαση στις μηχανές αναζήτησης προσφέροντας πολλαπλά εργαλεία για SEO (Search Engines Optimisation).


 
 
Περιγραφή | Λειτουργικότητα | Clarus-Auto | Υπηρεσίες | Επικοινωνία
 
  2009-2016 Protean Technologies