Περιγραφή | Λειτουργικότητα | Clarus-Auto | Υπηρεσίες | Επικοινωνία
   
 
Γενική Περιγραφή
Βασικά Χαρακτηριστικά
Τεχνολογίες
Αρχική  -> Περιγραφή  -> Γενική Περιγραφή

Γενική Περιγραφή

Η ολοκληρωμένη πλατφόρμα Clarus προσφέρεται για την υλοποίηση εφαρμογών διαχείρισης περιεχομένου, οι οποίες διαθέτουν όλες τις δυνατές λειτουργίες τόσο για απλούς ιστοχώρους (websites) όσο και για πολύπλοκες δικτυακές πύλες (portals). Οι υποδομές που αναπτύσσονται μέσω του Clarus καλύπτουν τις πλέον απαιτητικές λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές.

Το Clarus διαθέτει πλήρεις δυνατότητες για παρουσίαση περιεχομένου. Επιπρόσθετα, όμως, υποστηρίζει συμπληρωματικές λειτουργίες ώστε να προσφέρεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα προώθησης, ενημέρωσης και επικοινωνίας.

Η πλατφόρμα έχει αναπτυχθεί βάσει των πλέον αναβαθμισμένων τεχνολογιών (.NET framework) και λειτουργεί μέσω προηγμένης αρχιτεκτονικής ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η απόδοση, η ευστάθεια και η ασφάλεια των εφαρμογών.

Βάσει του Clarus έχουν υλοποιηθεί εφαρμογές με ιδιαίτερα αναβαθμισμένες λειτουργίες αλλά και επιτυχή διαχείριση υψηλού φορτίου κίνησης και όγκου δεδομένων. Για τις εφαρμογές που υλοποιούνται βάσει του Clarus προσφέρεται ολοκληρωμένη και διαρκής υποστήριξη τόσο κατά τη φάση της ανάπτυξης, με ευελιξία προσαρμογών σε ειδικές απαιτήσεις, όσο και κατά την παραγωγική λειτουργία.

Τα μοντέλα διάθεσης του Clarus είναι ευέλικτα και είναι δυνατή είτε η προσφορά άδειας χρήσης λογισμικού είτε η παροχή μέσω ASP (Application Service Provision). 
 
Περιγραφή | Λειτουργικότητα | Clarus-Auto | Υπηρεσίες | Επικοινωνία
 
  2009-2016 Protean Technologies